Kora dębu

Kora

Kora dębu

(Quercus L.)

Od wieków używano korę dęba w medycynie ludowej do leczenia ran oraz przeciwko biegunkom.
Najważniejszymi bioaktywnymi składnikami tego surowca są związki polifenolowe, garbniki (taniny).

clicking on ".more" toggles class "visible" on "#popover"